Ale konsolidacja!

Konsolidacja pożyczek i kredytów od podstaw

Miesiąc: sierpień 2019

Czym jest zdolność kredytowa?

Bank zanim przyzna kredyt sprawdza potencjalnego kredytobiorcę pod względem jego wiarygodności finansowej. W tym celu klient banku musi przedłożyć stosowne zaświadczenia, które wskazują na to, że jest on osobą wypłacalną i bez problemu będzie spłacał raty kredytu. Poza analizą sytuacji…

Wizerunek wiarygodności. Jak kształtować postrzeganie siebie w oczach banku?

Zdolność kredytowa to istotny czynnik, który wpływa na kształtowanie wiarygodności kredytobiorcy. Należy mieć na uwadze, że każdy kredytobiorca ma wpływ na to jak jest postrzegany. Nie chodzi więc tylko o to by spłacać raty, lecz by spłacać je terminowo. Podejście…

Czy można zmieniać ustalenia w umowie kredytowej?

Umowa kredytowa określa jasno postanowienia jakie leżą po stronie banku i kredytobiorcy. Między innymi odnosi się do wysokości i ilości rat, całkowitej kwoty do spłaty oraz kwoty zaciągniętego zobowiązania. Należy pamiętać, że kredyt zawsze obarczony jest ryzykiem, ponieważ wysokość rat…