Ale konsolidacja!

Konsolidacja pożyczek i kredytów od podstaw

Porady finansowe

Czym jest zdolność kredytowa?

Bank zanim przyzna kredyt sprawdza potencjalnego kredytobiorcę pod względem jego wiarygodności finansowej. W tym celu klient banku musi przedłożyć stosowne zaświadczenia, które wskazują na to, że jest on osobą wypłacalną i bez problemu będzie spłacał raty kredytu. Poza analizą sytuacji…

Czy można zmieniać ustalenia w umowie kredytowej?

Umowa kredytowa określa jasno postanowienia jakie leżą po stronie banku i kredytobiorcy. Między innymi odnosi się do wysokości i ilości rat, całkowitej kwoty do spłaty oraz kwoty zaciągniętego zobowiązania. Należy pamiętać, że kredyt zawsze obarczony jest ryzykiem, ponieważ wysokość rat…

Czy warto posiadać własne oszczędności?

Czasami odnosimy wrażenie, ze obecnie ludzie żyją z dnia na dzień. Beztroska, i być może niektórzy powiedzą bezmyślność, są powodem lekkiego traktowania codzienności. Wychodząc z założenia, ze życie jest krótkie można nawet odnaleźć sens w takim pojmowaniu swojego istnienia. Jednakże…